Welkom op de site van de Van Kinsbergenschool!!!

   
Onze school is een neutrale basisschool, die werkt volgens de OGO-principes. Voor een kleine impressie OGO in de praktijk, klikt u hier.

 Er is een peuterspeelzaal (’t Kleinste Bootje), tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang (Stichting Kinderopvang Elburg) en een naschools activiteiten programma. De van Kinsbergenschool is dus een brede school. 
Kalender
02-04-15: Paashightea
03-04-15: Goede Vrijdag
05-04-15: 1e Paasdag
06-04-15: 2e Paasdag
Laatste nieuws
29-03-2015: Opening Lente-thema: We zetten de bloemetjes buiten

29-03-2015: Dansen? Drama!

25-03-2015: In de bieb