Welkom op de site van de Van Kinsbergenschool!!!

   
Onze school is een neutrale basisschool, die werkt volgens de OGO-principes.
Er is een peuterspeelzaal (’t Kleinste Bootje), tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang (Stichting Kinderopvang Elburg) en een naschools activiteiten programma. De van Kinsbergenschool is dus een brede school.
Kalender
28-04-14: Meivakantie
23-05-14: studiedag
29-05-14: Hemelvaartsdag
30-05-14: Vrije dag
09-06-14: Pinkstervakantie
Laatste nieuws
22-04-2014: Paasfeest

22-04-2014: Bezoek van de brandweer

22-04-2014: De brandweer op bezoek